Metode

Du kan læse mere om de forskellige kognitive tilgange vi arbejder med i huset her.

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI - KAT

Grundtanken indenfor kognitiv adfærdsterapi er, vi ikke plages af tingene, som de er, men af den måde vi opfatter dem på. Det er med andre ord ikke den pågældende begivenhed eller situation, der afgør, hvordan vi har det, men i stedet måden, vi fortolker og tænker om den givne situation (kognition).

Vores tanker og følelser påvirker også det, vi gør (vores adfærd) i konkret situation. Fordi tanker og adfærd hænger tæt sammen med vores følelser, arbejdes der i kognitiv adfærdsterapi med både tænkning og adfærd, for ad den vej at ændre på ubehagelige følelser som fx angst eller tristhed. Vores negative, automatiske tanker ændres således i det terapeutiske arbejde til mere nuancerede, fornuftsbaserede og realistiske tanker (alternative tanker) og vores tanker bliver således mindre begrænsende og selvundertrykkende.

En stor del af arbejdet med kognitiv adfærdsterapi er hjemmearbejde. Dette planlægges sammen med terapeuten fra gang til gang, og det er vigtigt for behandlingens effekt, at hjemmearbejdet udføres. Hjemmearbejde kan fx være at udsætte sig selv for situationer, der plejer at resultere i angst eller tristhed (eksponering) og her øve sig i at tænke mere realistisk og hensigtsmæssigt (alternative tanker).

For nogle giver det mening at undersøge, hvor de negative, automatiske tanker og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre stammer fra. Ved hjælp af caseformulering kan man undersøge, hvorledes kerneantagelser (også kaldet skemata) om selv og verden er opstået, samt hvilke leveregler de giver anledning til. I forbindelse med temaer som lavt selvværd, perfektionisme eller ængstelighed kan arbejdet med caseformulering være særligt meningsfuldt.

MEDFØLELSESFOKUSERET TERAPI - CFT

Medfølelsesfokuseret terapi er en del af tredie bølge inden for kognitiv adfærdsterapi. På engelsk hedder det Compassion Focused Therapy, som forkortes til CFT.
I CFT er der et særligt fokus på at hjælpe os selv til at blive mere medfølende både over for os selv og andre.

I CFT forstås medfølelse som en sensitivitet over for vores egen og andres lidelse og årsagerne til denne, sammen med et dybt ønske om at lindre lidelsen og at forebygge den.

Der er ikke noget svagt eller blødt ved medfølelse, det kræver ofte både meget mod og meget styrke at engagere os i det, vi er plaget af.

Målet i den medfølelsesfokuserede terapi er, at vi bliver i stand til at turde se på og engagere os i den angst, tristhed, sorg eller hvad det nu end er, vi plages af.  Når vi tør se på og engagere os i lidelsen, frem for at prøve at skubbe det væk eller vende ryggen til, får vi muligheden for at reagere anderledes i forhold til det vi nu engang er ramt af.

Det kræver en indsats af os, når vi skal til at gøre nye ting og ændre på vores forståelse af os selv og verden. Men ved at engagere os i det svære og lære at forholde os medfølende over for os selv og andre, kan vi komme til at opleve mere glæde og tilfredshed.

Hvis du vil vide mere om CFT, er der masser af materiale at udforske både på nettet og i bøgernes verden. Et godt sted at starte kan være på Compassionate mind foundations hjemmeside Compassionatemind. Det er grundlæggeren af CFT Paul Gilbert, der står bag denne side sammen med det internationale netværk af professionelle, der arbejder med CFT.

I Psykologhuset er det primært Lena der arbejder med denne tilgang.

Du kan finde resurser og links til CFT aktiviteter her

Lena Højgård Isager

ACT

ACT står for Acceptance og Commitment Therapy, og handler om at arbejde med at kunne rumme de svære tanker og følelser, der kan synes som barrierer for det liv, vi gerne vil kunne leve, og samtidig hjælpe til at vi i højere grad kan vælge at handle på en måde der giver mere tilfredshed i vores tilværelse.

En central tanke er, at i vores forsøg på at slippe af med svære tanker og følelser eller at opnå at have det på en bestemt måde, så kan vi komme til at fastlåse os selv i mønstre, der virker destruktive for det liv, vi gerne vil have. Dermed kan vi havne i den paradoksale fælde, at det vi gør for at få det godt kommer til at spænde ben for os.

ACT er en af de nyere retninger indenfor 3. bølge af kognitive adfærdsterapier og i Psykologhuset Kognitivt Fokus arbejder Jens inspireret af ACT.

Jens Wraa Laursen

EMDR

"EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Det er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD i forskelige grader). Det vil sige du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme og mange andre tilstande, som kan være forbundet med stærke følelser.

Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker og at virkningen er holdbar.

Bl.a. har WHO anerkendt EMDR som en effektiv terapi til behandling af PTSD." (Beskrivelsen er hentet fra EMDR Danmarks hjemmeside, hvor man kan læse mere om EMDR.)

I Psykologhuset Kognitivt Fokus arbejder Jens med EMDR.

Jens Wraa Laursen