Helle Munk-Petersen


 

 

Jeg tror på, at vi alle er kommet til verden med en længsel efter at gøre det gode og det rigtige, både for os selv og for andre mennesker. Jeg oplever, at de fleste mennesker, jeg har mødt igennem mit eget liv såvel som i mit arbejde som psykolog, har kunnet bringes i kontakt med en indre kerne eller en kilde af lys, hvorfra de har kunnet hente klarhed og mod til at gøre ”det rigtige”.

Helt grundlæggende er også, at jeg møder den unge med respekt, indføling og nærvær. Det er min overbevisning, at det enkelte menneske inderst inde véd, hvad der er rigtigt og forkert for ham eller hende at gøre; men af og til mister kontakt til denne ’viden’. Som terapeut ser jeg det som min opgave at hjælpe med at skabe klarhed og kontakt og derigennem hjælpe den unge til at ”finde sin vej” igennem de ofte svære ungdomsår.

Fagligt / teoretisk har jeg i mit arbejde med børn og unge hentet meget inspiration, først i den systemiske og siden i den narrative metode. Har man først siddet med en familie, hvor det ene medlem har alvorlige psykiske vanskeligheder, véd man, at dette præger resten af familien, både i den praktiske dagligdag og i den mere ubevidste og følelsesmæssige kommunikation og forholden sig til hinanden. Det bringer håb i fællesskab at prøve at skabe en anden historie for og med familien.

Herudover har det bragt mig stor glæde at følge moderne udviklingspsykologi, fordi der så tydeligt bliver sat fokus på barnets ressourcer og kompetencer; og samtidig bliver fastholdt et håb om og en tro på, at forandring er mulig; også selvom man har fået en svær start i livet.


Erhvervserfaring

2006-d.d.   Egen praksis
1996-06 Ungdomshjemmet Holmstrupgård, Brabrand
Stilling: souschef / chefpsykolog
1992-96   Holstebro Sygehus, Ungdomspsykiatrisk afdeling
Stilling: klinisk psykolog
1991-92   Ikast Kommune, Bistandsafdelingen
Stilling: familiekonsulent.
1990   Herning Kommunale Skolevæsen, PPR
Stilling: barselsvikar for klinisk psykolog
1989    Diverse undervisningsjobs


Uddannelser

2009   Supervisoruddannelse v/Dansk Psykologforening
2007   Imago par-terapi - grunduddannelse
2003   Godkendt som Specialist i Børnepsykologi
1994   Autoriseret af Psykolognævnet
1982-89   Cand. Psych. ved Århus Universitet
1988-89   Masteruddannelse i “Systemisk par- og familieterapi” ved JFK Universitet i Californien


Kurser

2008-12   Teologi for lægfolk
2004-d.d.   Efteruddannelse i somatisk orienteret psykodynamisk terapi
1997-98   Århus Amts Lederuddannelse
1989-d.d.   En lang række faglige kurser, jf. uddannelseskrav til hhv. autorisation og specialistuddannelse

 

Privat   Jeg er født i 1957. I 1990 blev jeg gift med Palle, og sammen har vi Emilie (født 1996). Jeg holder meget af at pusle i min have og se tingene spire og gro. Jeg har rejst en del og finder det meget meningsfyldt at tage rygsækken på, familien i hånden og begive mig på opdagelse i verden.