Den offentlige sygesikring

I Psykologhuset Kognitivt Fokus er psykolog Jens Wraa Laursen og psykolog Lena Højgård Isager tilknyttet sygesikringen.

Hvis du via din læge har fået en henvisning til psykolog tilknyttet den offentlige sygesikring, har du mulighed for at få dækket godt halvdelen af udgifterne til 12 psykologsamtaler.

For individuelle samtaler er egenbetalingen pr. session på ca. 45-50 minutter kr. 408,46 for forsamtale og kr. 340,59 for de efterfølgende samtaler. Priserne justeres i april og oktober. Der afregnes almindeligvis fra gang til gang.

Afbud skal meldes senest kl. 16 dagen inden samtalen. Ved afbud eller ændringer senere end dette tidspunkt opkræves egenbetaling for aftalen. Ved gentagne udeblivelser/afbud senere end dette opkræves to gange egenbetaling.

Unge med henvisning til behandling af angst eller depression og som er mellem fra 18 til og med 20 år får som en forsøgsordning indtil udgangen af 2021 dækket hele udgiften til psykologhjælp.

For at kunne få en henvisning fra lægen skal man falde indenfor en af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortsamrådet.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
 11. Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angst (herunder let til moderat OCD)

Det gælder for 1-8, at den udløsende hændelse skal være sket indenfor de foregående 12 måneder.

Du kan læse mere om mulighederne for henvisning på Regionens hjemmeside, ligesom du kan søge efter andre psykologer tilknyttet sygesikringen på www.sundhed.dk

Henvisningen fra lægen skal være psykologen i hænde senest en måned efter den er lavet.

Du skal medbringe dit gule sygesikringskort til første session.